Державна служба статистики України

  початок | дерево демографічного паспорту | Розгорнутий перелік розділів | метадані | умовні позначення

in English  
Статистичнi термiни вiд А до Я   Статистичнi термiни
   Ж   З   М   Н   П   Р   С   Т   Ш   Щ

  Користувачу для зручностi пропонується перелiк статистичних термiнiв (24) в алфавiтному порядку. З цією метою наводиться послідовність букв алфавіту, за гіперпосиланням з яких можна перейти до переліку статистичних термінів, назви яких починаються з вибраної букви. Бiля їх назв розмiщено символ , за яким можна перейти до пояснення статистичного термiну та інших метаданих. За гiперпосиланням з назви термiну можна перейти на таблицю або на перелiк таблиць стосовно цього термiну.

 Ж  на початок сторiнки
Iнфо  Живонароджені (народжені живими) 
 З  на початок сторiнки
Iнфо  Загальне демографічне навантаження 
 М  на початок сторiнки
Iнфо  Місто 
Iнфо  Місто спеціального статусу (МСС) 
Iнфо  Міська місцевість 
Iнфо  Міська та сільська місцевості 
 Н  на початок сторiнки
Iнфо  Навантаження особами у віці 0-14 років 
Iнфо  Навантаження особами у віці 65 років і старше 
Iнфо  Наявне населення 
 П  на початок сторiнки
Iнфо  Померлі (смертність) 
Iнфо  Померлі діти (смертність дітей) у віці до 1 року 
Iнфо  Постійне населення 
Iнфо  Природний приріст (+/-) населення 
 Р  на початок сторiнки
Iнфо  Район 
Iнфо  Район у місті 
Iнфо  Розірвання шлюбу 
 С  на початок сторiнки
Iнфо  Селище міського типу (СМТ) 
Iнфо  Середній вік 
Iнфо  Сільрада 
Iнфо  Сільська місцевість 
Iнфо  Сільський населений пункт (СНП) 
 Т  на початок сторiнки
Iнфо  Територія 
 Ш  на початок сторiнки
Iнфо  Шлюб 
 Щ  на початок сторiнки
Iнфо  Щільність населення 
на початок сторiнки

   Живонароджені (народжені живими)

Живонародженими (народженими живими) вважалося до 1 липня 1996 року повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері при тривалості вагітності 28 тижнів і більше (довжиною тіла 35 см і більше, масою 1000 г і більше), який після такого відокремлення зробив самостійно принаймні один подих. До живонароджених також відносились плоди, які народились до 28 тижнів вагітності (довжиною тіла менше, ніж 35 см та масою тіла менше, ніж 1000 г) і прожили більше 7 діб (тобто довше від перинатального періоду).
- з 1 липня 1996 року в Україні "живонародження є повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або відповідні рухи довільної мускулатури незалежно від того, перерізана пуповина чи ні, чи відшарувалась плацента. Кожен продукт такого народження вважається живонародженим".
- з 1 січня 2007 року "народжені живими з масою тіла 500 г і більше (або якщо маса при народженні невідома, з довжиною тіла 25 см і більше, або при терміні вагітності 22 тижні і більше); народжені живими або мертвими з масою тіла менше 500 г при багатоплідних пологах, якщо термін вагітності становить 22 тижні і більше; плоди, що народились живими до 22-го тижня вагітності (тобто зростом менше, ніж 25 см і масою тіла менше, ніж 500 г) та прожили понад 7 повних діб (168 годин після народження), як живонароджені при передчасних пологах".


 • Джерело визначення
  Демографічний щорічник "Населення України за 2007 рік" Київ, ДКС, с.129.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Народжені.
 • Зміст та методологія
  Розраховується як сума вікових коефіцієнтів народжуваності по всіх вікових інтервалах, його розмір не залежить від вікового складу населення і характеризує середній рівень народжуваності в календарному році, для якого він визначається.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Розрахунки за даними поточного обліку, акти цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про народження". Розраховується ДКС України.
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком cтаном на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Загальне демографічне навантаження

Демографічне навантаження - це узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним (населення непрацездатного віку) населенням.


 • Джерело визначення
  Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2009 року" Київ, ДКС, с.6.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення, молодше працездатного, старше працездатного, працездатне.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Живонароджені, померлі, вік.
 • Зміст та методологія
  Розраховується, як відношення кількості дітей (молодше від працездатного), кількості осіб пенсійного віку (старше від працездатного) і їх загальної сукупності до кількості населення у працездатному віці.
 • Статистичні джерела
  Дані переписів населення, розрахунки за даними поточного обліку процесів природного (акти цивільного стану управлінь юстиції) та механічного руху (талони реєстрації (зняття) за місцем проживання).
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Місто

Місто - поселення з компактною забудовою, на території якого розташовані промислові і переробні підприємства, комунальні господарства, житловий фонд, мережа соціально-культурних закладів і підприємств, яке має розвинуту соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру та жителі якого у більшості своїй зайняті в управлінській, промисловій, торговельній, соціально-культурній сферах і сфері послуг.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Район в місті.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Місто спеціального статусу (МСС)

Місто спеціального статусу - це місто республіканського, обласного значення.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Район в місті.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Міська місцевість

Міська місцевість - це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу.


 • Джерело визначення
  Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня 2009 року" Київ, ДКС, 2009-2010. - с.6.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населений пункт.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Міста, селища міського типу.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Міська та сільська місцевості

Міська та сільська місцевості - це міські та сільські населені пункти, затверджені законодавчими актами як міста, селища міського типу та села.


 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населений пункт.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Міська місцевість, сільська місцевість.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Навантаження особами у віці 0-14 років

Навантаження особами у віці 0-14 років - це кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство особами у віці, молодшому за працездатний (0-14 років).


 • Джерело визначення
  Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2009 року" Київ, ДКС, с.6.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення, молодше працездатного, працездатне.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Живонароджені, померлі, вік.
 • Зміст та методологія
  Розраховується, як відношення кількості дітей (молодше від працездатного) до кількості населення у працездатному віці.
 • Статистичні джерела
  Дані переписів населення, розрахунки за даними поточного обліку процесів природного (акти цивільного стану управлінь юстиції) та механічного руху (талони реєстрації (зняття) за місцем проживання).
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Навантаження особами у віці 65 років і старше

Навантаження особами у віці 65 років і старше - це кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство особами у віці, старшому за працездатний.


 • Джерело визначення
  Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня 2009 року" Київ, ДКС, с.6.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення, старше працездатного, працездатне.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Живонароджені, померлі, вік.
 • Зміст та методологія
  Розраховується, як відношення кількості осіб пенсійного віку (старше від працездатного) до кількості населення у працездатному віці.
 • Статистичні джерела
  Дані переписів населення, розрахунки за даними поточного обліку процесів природного (акти цивільного стану управлінь юстиції) та механічного руху (талони реєстрації (зняття) за місцем проживання).
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Наявне населення

Наявне населення - це кількість осіб, які на момент реєстрації перебувають на території певного населеного пункту, незалежно від місця їхнього постійного проживання з врахуванням тимчасово проживаючих.


 • Джерело визначення
  "Демографічна статистика" - Київ, КНЕУ, 2003 - с.13.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Прибулі, вибулі, народжені, померлі.
 • Зміст та методологія
  НН=ПН-ТВ+ТП, де НН-наявне населення, ПН-постійне населення, ТВ-тимчасово відсутні, ТП-тимчасово проживаючі; чисельність наявного населення на 1 січня поточного року визначається, виходячи із даних на початок попереднього року, з урахуванням природного та міграційного приростів, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних перетворень (АТП) за попередній рік.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Дані переписів населення, розрахунки за даними поточного обліку процесів природного (акти цивільного стану управлінь юстиції) та механічного руху (талони реєстрації (зняття) за місцем проживання).
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Померлі (смертність)

Смерть - кінець життя біологічного організму.


 • Джерело визначення
  Демографічний щорічник "Населення України за 2007 рік" Київ, ДКС, с.361.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Смертність.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Мертвонародження.
 • Зміст та методологія
  Розрахунки за даними поточного обліку, акти цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про смерть" та "Актові записи про народження" (для мертвонароджених). Дані про кількість померлих (смертність) базуються на статистичній обробці актів про смерть та актів про народження для мертвонароджених.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Джерелом інформації про причини смерті є лікарське свідоцтво про смерть, фельдшерська довідка про смерть, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть, на підставі яких вносяться відповідні відомості в актові записи про смерть. Дані про кількість померлих (смертність) базуються на статистичній обробці актів про смерть та актів про народження для мертвонароджених.
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Померлі діти (смертність дітей) у віці до 1 року

Відношення кількості дітей, померлих у віці до одного року, до 10000 живонароджених.


 • Джерело визначення
  Демографічний щорічник "Населення України за 2007 рік" Київ, ДКС, с.361.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Смертність.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Народження.
 • Зміст та методологія
  Розраховується (на 10000 живонароджених) за формулою:
  КНС =( ( М0+М") / N0 + М1 / N1) * 10000,
  де М0 - кількість померлих дітей у віці до 1 року із числа народжених в тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;
  М" - кількість померлих дітей у віці 1 року, рік народження яких невідомий;
  М1 - кількість померлих у віці до 1 року із числа народжених в попередньому році;
  N0 - кількість народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт;
  N1 - кількість народжених у попередньому році.
  М= М0 + М" + М1 - загальна кількість немовлят, які померли в тому році, для якого розраховується коефіцієнт.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Розрахунки за даними поточного обліку, акти цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про смерть".
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Постійне населення

Постійне населення - кількість осіб, які постійно, протягом тривалого часу проживають на території певного населеного пункту, незалежно від їх наявності на момент реєстрації з врахуванням тимчасово відсутніх.


 • Джерело визначення
  "Демографічна статистика" - Київ, КНЕУ, 2003 - с.13.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Прибулі, вибулі, народжені, померлі.
 • Зміст та методологія
  ПН=НН-ТП+ТВ, де ПН-постійне населення, НН-наявне населення, ТП-тимчасово проживаючі, ТВ-тимчасово відсутні, чисельність постійного населення на 1 січня поточного року визначається, виходячи із даних на початок попереднього року, з урахуванням природного та міграційного приростів, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних перетворень (АТП) за попередній рік.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Дані переписів населення, розрахунки за даними поточного обліку процесів природного (акти цивільного стану управлінь юстиції) та механічного руху (талони реєстрації (зняття) за місцем проживання).
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня " - Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Природний приріст (+/-) населення

Природний приріст (+/-) населення - зміни кількості населення за рахунок природного руху населення на певній території за конкретний період часу.


 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Живонароджені, померлі.
 • Зміст та методологія
  Розраховується, як різниця між кількістю живонароджених та померлих.
 • Статистична одиниця - Особа.
 • Статистичні джерела
  Акти цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про народження" та "Актові записи про смерть".
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Район

Районом є адміністративно-територіальна одиниця, територія якого складається з громад та має відповідну транспортну, інформаційну та іншу інфраструктуру для забезпечення реалізації спільних інтересів цих громад і населення якої забезпечується визначеними законом адміністративними, соціальними та культурними послугами, які об`єктивно не можуть бути надані у цих громадах.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Міста, селища міського типу, сільради.
 • Зміст та методологія
  Район створюється за умови, якщо на його території проживає, як правило, не менше 70000 жителів. При утворенні районів враховується перспектива соціально-економічного розвитку території, бюджетної спроможності та наявність інфраструктури для потреб населення, а також поселення, що склалося як соціально-економічний, культурний чи релігійний центр для жителів навколишніх поселень.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС

на початок сторiнки
   Район у місті

Район у місті - це адміністративний поділ у межах міста.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Зміст та методологія
  В окремих містах, де проживає не менше 450 000 жителів, можуть утворюватись райони в місті, у кількості не менше трьох, які не є самостійними адміністративно- територіальними одиницями. У районі міста має проживати, як правило, не менше 150 000 жителів. При утворенні районів в місті та зміні їх меж не допускається встановлення істотної диспропорції між показниками якості надаваних населенню в районах в містах адміністративних, соціальних та культурних послуг.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Розірвання шлюбу

Розлучення - переривання подружнього зв`язку між чоловіком і жінкою за тих чи інших обставин.


 • Джерело визначення
  Демографічний щорічник "Населення України за 2007 рік" Київ, ДКС, с.77.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Статистична одиниця - Особа, пара осіб.
 • Статистичні джерела
  Розрахунки за даними поточного обліку, акти цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про розлучення". Відомості про розлучення основані на статистичному опрацюванні даних, які містяться в других примірниках актів цивільного стану, що оформляються в державних органах реєстрації актів цивільного стану. Поточний облік розлучень враховує тільки ті, які оформлені юридично.
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Селище міського типу (СМТ)

Селище міського типу - це поселення, утворення та розвиток якого пов`язані з розташуванням на його території промислових підприємств, підприємств з виробництва і переробки сільськогосподарської, лісової та рибної продукції, залізничних вузлів, гідротехнічних та інших споруд і об`єктів, яке має соціальну і комунальну інфраструктуру, жителі якого переважно зайняті у промисловій чи соціально-культурній сферах.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Середній вік

Середній вік - середня арифметична зважена числа людино-років до загальної кількості населення.


 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населення.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Вік.
 • Зміст та методологія
  Визначається як середня арифметична зважена через ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення в цьому віці) на загальну кількість населення.

  де:
  - значення віку (середина інтервалу j-ї вікової групи);
  - остання вікова група;
  - чисельність осіб j-ї вікової групи.
 • Статистичні джерела
  Розраховується ДКС України.
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік". - Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Сільрада

Сільська рада - адміністративно-територіальна одиниця, утворена на основі одного або декількох поселень, та має визначені в установленому законом порядку межі її території і є територіальною основою для створення та діяльності органів місцевого самоврядування громади та надання населенню громади визначеного законом рівня адміністративних, соціальних та культурних послуг.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Сільський населений пункт (СНП).
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Сільська місцевість

Сільська місцевість - це сільські населені пункти, статус яких затверджений законодавчими актами.


 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Населений пункт.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Село.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Сільський населений пункт (СНП)

Сільський населений пункт - це поселення з переважно сільською садибною забудовою, сталим складом населення, яке переважно зайняте в сільському, лісовому та рибному господарстві, народних промислах, первинній переробці сільськогосподарської та рибної продукції.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Адміністративно-територіальний поділ.
 • Статистична одиниця - Адміністративна одиниця.
 • Статистичні джерела
  КОАТУУ, постанови Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, рішення обласних, районних та міських рад.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Територія

Територія (площа території) - площа поверхні суші разом з внутрішніми водами, які знаходяться в межах даної території.


 • Джерело визначення
  Проект Закону України "Про територіальний устрій України".
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Головне поняття (первинне) - Площа.
 • Статистична одиниця - Одиниця площі.
 • Статистичні джерела
  Площа територій визначається за даними Головної служби геодезії, картографії та земельного кадастру.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки
   Шлюб

Шлюб - санкціонована і регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, яка визначає їхні права і обов`язки одного щодо іншого і щодо дітей.


 • Джерело визначення
  Демографічний щорічник "Населення України за 2007 рік" Київ, ДКС, с.77.
 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Статистична одиниця - Особа, пара осіб.
 • Статистичні джерела
  Розрахунки за даними поточного обліку, актів цивільного стану управлінь юстиції: "Актові записи про шлюб". Відомості про шлюби основані на статистичному опрацюванні даних, які містяться в других примірниках актів цивільного стану, що укладаються в державних органах реєстрації актів цивільного стану. Поточний облік шлюбів враховує тільки укладання, які оформлені юридично.
 • Публікації
  1. Демографічний щорічник "Населення України за рік" Київ, ДКС.
  2. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).

на початок сторiнки
   Щільність населення

Щільність (густота) населення - це ступінь населеності певної території.


 • Розділ статистики - Демографічна статистика.
 • Другорядні (підпорядковані) поняття - Площа території, кількість наявного населення.
 • Зміст та методологія
  Розраховується діленням кількості наявного населення на площу території.
 • Статистичні джерела
  Площа територій визначається за даними Головної служби геодезії, картографії та земельного кадастру. Розрахункова кількість населення за даними Держстату та Головних управлінь статистики.
 • Публікації
  1. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня" Київ, ДКС (щорічний).
  2. Демографічний щорічник "Населення України за рік" - Київ, ДКС.

на початок сторiнки

   Ж   З   М   Н   П   Р   С   Т   Ш   Щ

Усi права на матерiали належать Державній службі статистики України. При використаннi iнформацiї посилання на джерело обов`язкове.
© Держстат України, 2009-
© Головне управління статистики у Львівській області, 2009-