Про Атлас

Інтерактивний атлас «Моя Україна» (далі – Атлас) містить статистичні показники щодо соціально-економічного становища України та її регіонів. Для наочності та кращого розуміння дані візуалізовані на графіках, діаграмах і картах. Інформацію наведено в динаміці за 2010–2020 роки, що дозволяє оцінити тенденції, які відбуваються у регіонах України, а також провести міжобласні порівняння. Деякі показники подаються у більшій ретроспективі.

Інформацію згруповано за такими розділами:

«Адмінустрій» - представлено адміністративну карту кожного регіону, наведено площу території, обласний центр, кількість районів, територіальних громад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також кількість населення, частку міського населення та розподіл населення за районами регіону;

«Основні показники» - наведено дані за 2020 рік: значення показників, частка та місце регіону в Україні. Є можливість скористатися функцією перегляду обраного показника в динаміці за 2010–2020 роки, ранжування регіонів за відповідним показником, відкрити таблиці даних за регіонами, переглянути візуалізацію за допомогою карт;

«Основні тенденції» - графічно представлено індекси основних показників у динаміці за ряд років. При активації графіка можливо переглянути таблицю даних за регіонами, ранжування регіонів за обраним індексом, побудувати карту за конкретний рік, а також зберегти отримані результати.

Окремі загальноекономічні та галузеві показники за 2020 рік є попередніми і розрахунковими та, ймовірно, будуть уточнені. Інформацію за 2014–2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія розрахунку показників відповідає міжнародним та європейським стандартам, що забезпечує можливість їх порівняння з іншими країнами.

Більше інформації щодо соціально-економічного становища України можна отримати на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua).