ʲ 2016     
  

    

    

 

'   

24,6  ..
   
21  
12  
27  
991  
 
 


63%
37%
     
+6356
-15451
46% 54%
   

Ͳ

 
442
320
24
15

 
-
-

 
       
       
29,8
.
96,1
.
7
.
13,4
.
     
 
50

3,2
.

8,2
.

8,3
.
279

Ͳ


100
.
4461
639
²-
649
     14
     24
     25
     17

 

ֳ    

15-70 384,5 .
30
17

100
13
9
6  
 
г
, %
г
, %
55,6
11
 8360,34  16,3%
 

( =100%)
 
 
 
 
01.01.2019
10,5
.
48,3%

ʳ
471
.
-3,7
%
ʳ
1,5
.
15,4
%
ʳ ,
41,0
.
-2,1
%
ʳ ᒺ
72
.
33,3
%
ʳ , ᒺ
18,6
.
61,7
%
 

3,6
%
17,3
%
-6,4
%
, , ,
2,9
%
-1,9
%

( =100%)
     23
     21
     24
     5
ʲ ( ) ©