Про Атлас

Інтерактивний атлас «Моя Україна» (далі – Атлас) містить статистичні показники щодо соціально-економічного становища України та її регіонів. Для наочності та кращого розуміння дані візуалізовані на графіках, діаграмах і картах. Інформацію наведено в динаміці за 2010–2021 роки, що дозволяє оцінити тенденції, які відбуваються у регіонах України, а також провести міжобласні порівняння. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. Деякі показники подаються у більшій ретроспективі.

Інформацію згруповано за такими розділами:

«Адмінустрій» - представлено адміністративну карту кожного регіону, наведено площу території, обласний центр, кількість районів, територіальних громад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також кількість населення, частку міського населення та розподіл населення за районами регіону;

«Основні показники» - наведено дані за 2021 рік: значення показників, частка та місце регіону в Україні. Є можливість скористатися функцією перегляду обраного показника в динаміці за 2010–2021 роки, ранжування регіонів за відповідним показником, відкрити таблиці даних за регіонами, переглянути візуалізацію за допомогою карт;

«Основні тенденції» - графічно представлено індекси основних показників у динаміці за ряд років. При активації обраного графіка можливо переглянути таблицю даних за регіонами, ранжування регіонів за обраним індексом, побудувати карту за конкретний рік, а також зберегти отримані результати.

Окремі показники за 2021 рік є попередніми, деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Інформація щодо окремих загальноекономічних та галузевих показників за 2021 рік буде оприлюднена після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності,встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Інформацію за 2014–2021 роки (крім, даних про чисельність наявного населення) наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Чисельність наявного населення (за оцінкою) починаючи з даних станом на 01.01.2015 наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.

Методологія розрахунку показників відповідає міжнародним та європейським стандартам, що забезпечує можливість їх порівняння з іншими країнами.

Більше інформації щодо соціально-економічного становища України можна отримати на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua).